• پروژه‌ای دارید که تمام نشده
 • پروژه‌ای دارید که اشکال (باگ) دارد
 • آیا تغییری در پروژه مایلید انجام دهید
 • آیا پروژه آماده‌ای دارید و نیاز به فارسی شدن دارد

در همه این موارد می توانید روی سرویس فریلنس برنامه‌نویسی ما حساب کنید. ما با هزینه کم روزانه (۸ساعت) ۵۰۰پوند به کمک شما خواهیم آمد

در صورت نیاز در لندن و اروپا حضوری با شما کار خواهیم کرد و در خارج از اروپا از طریق اسکایپ و مطالعه دقیق کد پروژه کار را شروع می‌کنیم

 

در صورتی که مایل هستید اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت‌، زمان‌بندی و نحوه کار داشته باشید لطفا به ما ایمیل بزنید.

freelance@appfarsi.xyz

 • آیا نیاز دارید گرافیک نرم‌افزار یا وب سایت را تغییر دهید
 • آیا نیاز به فارسی کردن گرافیکی دارید
 • آیا اشکالی در لوگو دارید که احتیاج به اصلاح دارد

در همه این موارد می توانید روی سرویس فریلنس طراحی گرافیک ما حساب کنید. ما با هزینه کم روزانه (۸ساعت) ۴۰۰پوند به کمک شما خواهیم آمد

در صورت نیاز در لندن و اروپا حضوری با شما کار خواهیم کرد و در خارج از اروپا از طریق اسکایپ و دریافت اطلاعات دقیق پروژه کار را شروع می‌کنیم

 

در صورتی که مایل هستید اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت‌، زمان‌بندی و نحوه کار داشته باشید لطفا به ما ایمیل بزنید.

freelance@appfarsi.xyz

 • وب سایت شما نیاز به تغییر دارد
 • صفحات جدیدی به وب سایت می‌خواهید اضافه کنید
 • قابلیت‌های جدیدی از سوشال‌مدیا می‌خواهید اضافه کنید
 • اشکالات وب‌سایت را می‌خواهید برطرف کنید

 

در همه این موارد می توانید روی سرویس فریلنس طراحی وب ما حساب کنید. ما با هزینه کم روزانه (۸ساعت) ۴۰۰پوند به کمک شما خواهیم آمد

در صورت نیاز در لندن و اروپا حضوری با شما کار خواهیم کرد و در خارج از اروپا از طریق اسکایپ و مطالعه دقیق نیاز پروژه کار را شروع می‌کنیم

 

در صورتی که مایل هستید اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت‌، زمان‌بندی و نحوه کار داشته باشید لطفا به ما ایمیل بزنید.

freelance@appfarsi.xyz

 • در صورتی که دیتابیسی دارید و نیاز به تغییر دارد
 • اگر نیازهای کار شما بزرگتر از طراحی قدیمی دیتابیس شما هست
 • در صورتی که دیتابیس را می‌خواهید به سرور جدیدی انتقال دهید
 • اگر دیتابیس شما اشکال(باگ) دارد
 • دیتابیس را می‌خواهید فارسی بکنید و یا قابلیت‌های ذخیره اطلاعات فارسی را اضافه کنید

در همه این موارد می توانید روی سرویس فریلنس برنامه‌نویسی ما حساب کنید. ما با هزینه کم روزانه (۸ساعت) ۵۰۰پوند به کمک شما خواهیم آمد

در صورت نیاز در لندن و اروپا حضوری با شما کار خواهیم کرد و در خارج از اروپا از طریق اسکایپ و مطالعه دقیق نیازهای پروژه کار را شروع می‌کنیم

 

در صورتی که مایل هستید اطلاعات بیشتری در رابطه با قیمت‌، زمان‌بندی و نحوه کار داشته باشید لطفا به ما ایمیل بزنید.

freelance@appfarsi.xyz